Documentenbox.

Voor al je zakelijke documenten

Documentenbox: betrouwbaar en veilig

Betrouwbaar en veilig

Documentenbox biedt consumenten en ondernemers in Nederland een veilige en betrouwbare oplossing voor het bewaren en het delen van zakelijke en formele documenten. Deze tool maakt het bewaren en delen van bijvoorbeeld verzekeringspolissen, contracten, facturen, hypotheekaktes, ID’s, notariële aktes, belastingaangiftes en zorgdocumenten gemakkelijk en veilig. We bieden niet alleen een moderne oplossing voor opslag van dergelijke documenten. Ook werken we aan een netwerk van organisaties waarmee deze documenten geregeld gedeeld moeten worden.

In onze visie dien je als eigenaar van een document te bepalen wat er met je documenten gebeurt. Je behoort altijd toegang te houden tot je eigen documenten. Ook houd je zo als eigenaar de volledige controle. Alleen wanneer je het zelf wilt, kun je één of meer documenten veilig delen met een organisatie die dat document in jouw ogen op dat moment nodig heeft. Je hoeft dus niet meer te navigeren door allerlei ‘mijn omgevingen’ en portals van vele verschillende organisaties. Bovendien hoef je geen documenten meer heen en weer te mailen, die vaak veel privacygevoelige gegevens bevatten.

Documentenbox vervangt de zakelijke post (zowel de fysieke als de digitale) tussen consumenten en organisaties. Maar ook tussen organisaties onderling.

Documentenbox vervang zakelijke post tussen consumenten en organisaties

Dit maakt Documentenbox anders dan de rest

Eigenaarschap

In tegenstelling tot de vele portalen en ‘mijn omgevingen ‘ van organisaties voor opslag van jouw documenten, blijf je bij Documentenbox daadwerkelijk eigenaar van al je eigen documenten. Als consument bepaal je zelf met welke organisaties of instanties je jouw documenten wilt delen en voor hoelang. Je kunt het delen op elk moment activeren of deactiveren. Je geeft ze als het ware in bruikleen. Jij bent en blijft baas over je eigen documenten.

Gemak

Bepaalde documenten zoals een loonstrook of je ID moet je vaak met meerdere verschillende organisaties delen. In Documentenbox kun je hetzelfde document eenvoudig met meerdere organisaties delen, simpelweg door het vinkje van de betreffende organisatie bij het document aan te zetten. Dat scheelt je bij een hypotheekaanvraag bijvoorbeeld veel werk.

Veilig

Documentenbox is als platform gericht op maximale beveiliging: al je gegevens zijn bijvoorbeeld versleuteld opgeslagen. Documentenbox is een Nederlandse organisatie die alleen samenwerkt met Nederlandse of Europese organisaties die onder Europese Privacy- wetgeving (GDPR) vallen.

Vertrouwd

Documentenbox verzorgt een veilige en betrouwbare opslag van je gegevens. Je gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt en zijn volledig beschermd.

Delen

Er zijn (steeds meer) organisaties en instanties bij ons aangesloten. Met elke aangesloten organisatie kun je eenvoudig, en alleen wanneer jij daarvoor kiest, één of meer zakelijke documenten uitwisselen.

Wil je ook gebruik maken van Documentenbox?

Als uitvoerder van een sociaal fonds hebben we bewust gekozen voor Documentenbox omdat de persoonsgegevens veilig zijn en de aanvrager eigenaar blijft van zijn gegevens. De aanvrager beslist zelf met wie hij zijn gegevens deelt.

Functies en voordelen van Documentenbox

Documentenbox instellingen

Functies en voordelen van Documentenbox

Hoe Documentenbox jouw documenten beschermt

Hoge veiligheidsnormen voor je documenten.
ISO gecertificeerde datacenters (in de EER).
Strikte naleving van alle eisen op het gebied van gegevensbescherming.
Versleutelde verbinding (TLS en AES-256) en gegevensoverdracht.
Versleutelde gegevensopslag
(AES-256-bits).
Firewallbeveiliging.

Wil je ook gebruik maken van Documentenbox?

Partners van Documentenbox

Documentenbox werkt samen met verschillende organisaties. Sommige van deze organisaties leveren diensten om Documentenbox mogelijk te maken. Andere organisaties zijn onderdeel van het netwerk van Documentenbox. Zij maken het mogelijk dat jij jouw documenten direct kunt delen met deze organisaties.

Documentenbox en partners

Partners en toeleveranciers die Documentenbox mogelijk maken:

Documentenbox partner van Spaendonck
Documentenbox partner Nessos
Documentenbox Clever logo
Documentenbox partner d.velop